Tillbaka till nyhetslista
18 Oct 2012

Lättare att göra adressförfrågningar och förbättrad ärendehantering på Leveranscenter

Lättare att göra adressförfrågningar och förbättrad ärendehantering på Leveranscenter

Vi förenklar när du behöver hjälp med adressförfrågningar för våra kopparprodukter och inkluderar Leveranscenter i vårt ärendehanteringssystem.

Hitta adresser i Adressök, Hantera och NetBusiness Connect

Från den 12 november gör vi det enklare för dig när du inte hittat adressen du sökte på i Adressök och Hantera. Istället för att använda blanketten
Adressförfrågan kan du skicka din förfrågan direkt till Kundservice med ett formulär i verktyget. Formuläret är för ifyllt med adressuppgifterna från din sökning och du kompletterar bara med dina egna uppgifter.

För dig som gör Adressök och orderläggning via NetBusiness Connect införs samtidigt möjligheten att ersätta blanketten med ett mail med specialutformat innehåll. Mailet skickas till kundservice och du får ett ärendenummer på samma sätt som vid hantering via formuläret. Specifikation av mailet kommer att finnas tillgängligt på skanova.se inom kort.

Ärendenummer när du mejlar till Leveranscenter

Från 21 november kommer du att få ett automatiskt svarsmejl med ett ärendenummer när du mejlar till Skanovas Leveranscenter. Ärendenumret har formatet ##X-XXXXXXXXXX## (10 siffror) och du refererar med fördel till detta nummer vid all kontakt med Skanova Leveranscenter.

Ärendenumret genereras när du mejlar till:

leveranscenter@skanova.se
reklamationer-leverans@skanova.se

Ärenden som är insända till Leveranscenter före den 21 november kommer generellt inte att läggas in i det nya systemet, utan hanteras som tidigare.