Tillbaka till nyhetslista
17 Jul 2012

Just nu omfördelar Skanova resurser till de områden där det behövs som mest

Just nu omfördelar Skanova resurser till de områden där det behövs som mest

Den kyliga och regniga sommaren påverkar inte bara semestern, utan även telenätet. Den senaste tiden har stora regnmängder fallit lokalt runt om i Sverige och den senaste veckan har det dragit fram åskoväder varje dag någonstans i landet.

De många oväder som drar fram över Sverige orsakar problem för Skanovas telenät och skapar ett hårt tryck på de tekniker som är ute i fält för att reparera det. Skanova har allt fokus på att se till att avhjälpa de fel som orsakats.

Just nu omfördelar Skanova resurser till de områden där det behövs som mest. Tekniker ur ordinarie styrkan, samt Skanovas insatsstyrka går in där reparationstrycket är som störst. Allt för att hushåll och företag ska få tillbaka sin telefon och bredband så snabbt som möjligt. Det är prio ett.

Vid normalläge har Skanova felavhjälpningstider på 3 arbetsdagar, men i dagsläget har vi på grund av den hårda belastningen förlängda servicetider på mellan 2 och 4 dagar i delar av landet.
 
Inför sommaren vidtog Skanova åtgärder för att dämpa konsekvenserna av regn- och åskoväder. Vi har säkrat upp med kvalificerade felanalytiker som vikarierar för ordinarie personal, vi har säkrat att hela teknikerstyrkan finns på plats under den mest kritiska perioden. Nytt för i år är att Skanova även har en mobil insatsstyrka som på kort varsel kan sättas in där det kan behövas extra tekniker.