Tillbaka till nyhetslista
10 May 2012

Inget schaktningsarbete i Gamla stan under sommaren

Inget schaktningsarbete i Gamla stan under sommaren

Nu under turistsäsong är det inte tillåtet att göra schaktningsarbeten i Gamla stan i Stockholm fram till 31 augusti. Därför kommer leveranser som innefattar schaktningsarbeten i området att bli senarelagda till efter den aktuella perioden.

Förbudet mot schaktning kommer även att gälla i vinter under december månad.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Skanova Kundservice.

Läs mer på om gatuarbeten i Stockholm på Stockholms kommuns hemsida