Tillbaka till nyhetslista
19 Dec 2012

Information om prisändringar

Information om prisändringar

PTS har publicerat kostnadsresultat från sin LRIC-kalkyl version 9.1. De nya kostnadsresultaten ska enligt PTS tillämpas vid prissättning av Skanovas koppar-, fiber-och samlokaliseringsprodukter från och med 1 januari 2013.

Skanova har dock avvikande uppfattning om vilka prisnivåer som ska tillämpas. Det innebär att alla priser inte anpassas till LRIC 9.1.

Prisändringar inom Skanova Kopparaccess från och med 1 januari 2013

Skanova vidhåller sin uppfattning att kostnaderna för ”väg till hus” ska ingå i LRICkalkylen och att kvartalshyran för Skanova Kopparaccess borde vara högre. Skanova anser också att engångsavgift för installation av Kopparaccess ska inkludera kostnad för framtida nedkoppling. Skanovas nya prislista för Kopparaccess har därför högre både kvartals- och installationspris för Hel ledning och för Delad ledning än vad som anges i PTS kostnadsresultat för LRIC 9.1. Den nya prislistan har version 12.0 och ersätter nuvarande prislista version 11.0 den 1 januari 2013. Skanovas nuvarande priserbjudande A på Kopparaccess Hel ledning från telestation ändras inte. Det är oförändrat 159 kr per kvartal.

Prisändring av Ledningsdata

Priset för Ledningsdata ändras från och med 1 januari 2013. Det nya priset framgår både i prislistan för Kopparaccess version 12.0 och i prislistan för Koppar Punkt till
Punkt, version M som gäller från den 1 januari 2013.

Prisändringar inom Skanova Kopparaccess från och med 20 mars 2013

Ett antal engångsavgifter för Skanova Kopparaccess höjs den 20 mars 2013. Prishöjningen är föranledd av ökade entreprenadkostnader. De nya priserna anges i ny prislista för Skanova Kopparaccess version 13.0 som gäller från och med 20 mars 2013.

Prisändringar inom Skanova Samlokalisering från och med 1 januari 2013

Priserna inom Skanova Samlokalisering ändras i enlighet med LRIC 9.1. Ny prislista som gäller från 1 januari 2013 har version 7.0. Ny prislista som innehåller Samlokalisering i Teknikskåp gäller från den 1 april 2013 och har version 8.0, den ersätter version 6.0.

Prisändringar inom Fiber Villa

Engångsavgifterna för installation och för operatörsbyte höjs från och med 20 mars 2013. De nya priserna anges i ny prislista för Fiber Villa version 6.0, som gäller från
och med 20 mars 2013.

De nya prislistorna hittar du på /www.skanova.se, sida Avtal & dokument. Välj respektive produkt i rullisten och klicka sedan på Avtal.

Nya priserna i beställningsgränssnittet

Det kan dröja några dagar innan de nya priserna visas i våra beställningsgränssnitt och i de beställningsbekräftelser du får från oss.

Ladda hem avtalsbrevet nedan.