Tillbaka till nyhetslista
20 Mar 2012

Genom att ta över Svenska Stadsnät fortsätter vi växa på fibermarknaden

Genom att ta över Svenska Stadsnät fortsätter vi växa på fibermarknaden

Skanovas mål är att ha mer än 50% av fibermarknaden. För att nå målet bygger vi både fibernät och expanderar genom att ta över stadsnät. Som ett led i vår fiberstrategi, har nu Svenska Stadsnät blivit en del av Skanova. Svenska Stadsnät har en gedigen kompetens inom kommunala beslutsprocesser och en affärsmodell som kommer till användning i strategiarbetet.

Svenska Stadsnät har verksamhet i Laholm, Svalöv, Örkelljunga, Karlshamn, Gislaved, Gnosjö och Mölndal.
- I Sverige står vi bara i början av fiberutvecklingen. Den kommer kräva mycket stora investeringar under den kommande 10-årsperioden och det är inte troligt att Sveriges kommuner ser detta som sin primära uppgift. Av denna anledning krävs kapital och investeringsvilja från den privata sektorn, säger Jimmy, vd för Svenska Stadsnät.

Nya affärsmöjligheter

Både Svenska Stadsnät och Skanova skapar tillsammans möjligheter att bli ännu bättre på att bygga fiber till fler. Nu kan vi ännu bättre stödja dessa kommuner i deras utmaning att nå regeringens bredbandsmål. Med fiber som ger höghastighetsbredband kan kommunerna dra nytta av fördelarna med modern teknik för vård, skola och omsorg.
- Vi tror även att nya affärsmöjligheter kommer att öppna sig för oss, när vi tillsammans står starkare och är mer attraktiva för våra kunder än var och en för sig, säger Skanovas vd Ove Alm.

Fortsatt arbete framåt

Den nuvarande ledningen i Svenska Stadsnät kommer att fortsätta utveckla bolagets affärskoncept och vd:n, Jimmy Andreasson, ingår i Skanovas ledning. Verksamheten i Svenska Stadsnät kommer operativt att drivas från Skanova.
Svenska Stadsnät kommer initialt att behålla sin bolagsform och sitt varumärke och driva nätet vidare. Vi kommer att ta fram en gemensam, långsiktig plan för hur vi ska samarbeta och lära oss av varandra vad det gäller arbetssätt, affärsmodeller, verktyg/processer, kommundialoger med mera.
I styrelsen för Svenska Stadsnät finns Ove Alm som ordförande, Helena Bengtsson från Skanova, Jimmy Andreasson och Börje Andreasson från Svenska Stadsnät. Det är Skanovas moderbolag TeliaSonera som förvärvat samtliga aktier i Svenska Stadsnät men det är Skanova som kommer att driva verksamheten.

Läs mer om Svenska Stadsnät
Läs mer om affären med Svenska Stadsnät
Läs mer om uppköpet av Perstorps stadsnät