Tillbaka till nyhetslista
2 Feb 2012

Gångvägsbeskrivning ger dig mer stöd i fiberbeställningar

Gångvägsbeskrivning ger dig mer stöd i fiberbeställningar

Snart blir våra gångsvägsbeskrivningar tillgängliga på skanova.se. Det innebär att du får mer stöd i din fiberplanering, både vid förfrågan och beställning.

Gångsvägsbeskrivningen är en kort beskrivning om hur man hittar till anslutnings-punkten. Vi planerar att lansera den nya funktionen måndagen den 13 februari.

När du söker på adress i verktyget Sök Fiber, hämtas gångvägsbeskrivning till anslutningspunkten i den aktuella fastigheten. En fastighet kan bestå av flera byggnader, vilket innebär att anslutningspunkten kan finnas på en annan adress än den du söker på.

Gångvägsbeskrivningarna är från början interna dokument skrivna så att våra tekniker ska hitta till anslutningspunkterna. Vi ger nu er möjlighet att nå den information som idag finns tillgänglig för respektive anslutningspunkt. När det inte finns en anslutningspunkt eller gångvägsbeskrivning registrerad, får du denna information efter beställning enligt tidigare rutin.