Tillbaka till nyhetslista
12 Jul 2012

Förlängda leveranstider på fiber i Stockholm under sommaren

Förlängda leveranstider på fiber i Stockholm under sommaren

På grund av ökad efterfrågan, kommer vi under sommaren att ha 14 veckors leveranstid på beställningar av Skanova Fiber 2009 i Stockholm.

I Stockholm har vi i normala fall tio veckors leveranstid på Skanova Fiber 2009.

Om leveransen av den fiber du beställt inte behöver nätutbyggnad, finns det goda möjligheter att leveranstiden blir kortare än 14 veckor. I så fall får du reda på det inom sex dagar efter beställningen.

Den förlängde leveranstiden gäller från måndag den 16 juli. Vi räknar med att återgå till normalläge efter sommarmånaderna och återkommer med mer information.