Tillbaka till nyhetslista
20 Jul 2012

Förlängda leveranstider på fiber i Göteborg under sommaren

Förlängda leveranstider på fiber i Göteborg under sommaren

På grund av ökad efterfrågan, kommer vi under sommaren att ha 12 veckors leveranstid på beställningar av Skanova Fiber 2009 i Göteborg.
I Göteborg har vi i normala fall 8 veckors leveranstid på Skanova Fiber 2009.

Om leveransen av den fiber du beställt inte behöver nätutbyggnad, finns det goda möjligheter att leveranstiden blir kortare än 12 veckor. I så fall får du reda på det inom sex dagar efter beställningen.

Den förlängda leveranstiden gäller från måndag den 23 juli. Vi räknar med att återgå till normalläge efter sommarmånaderna och återkommer med mer information.