Tillbaka till nyhetslista
3 Jan 2012

Förlängda felavhjälpningstider efter stormen Dagmar

Förlängda felavhjälpningstider efter stormen Dagmar

Stormen Dagmar har orsakat stora skador på Skanovas nät. Värst drabbade är områdena är Gävle, Sundsvall, Falun och Östersund. Här har vi tvingats förlänga våra felavhjälpningstider med upp till 15 dagar. Sedan stormen Berit har vi sedan tidigare förlängda servicetider i södra Sverige.

På grund av det instabila väderläget, där vi har fått varningar om nya inkommande stormar, kan vi inte ge någon prognos för när vi kan återgå till normalläge för felavhjälpningstider.

Förväntar fortsatt många felanmälningar

Vi försöker fortfarande få en klar bild av skadornas omfattning och vi har ett stort inflöde av felanmälningar just nu. Alla vår tillgängliga personal arbetar för att ta hand om de felanmälningar som kommer in men vi har nu 12 000 kända fel i nätet vilket är tre-fyra gånger mer än normalt. Vi förväntar oss dessutom ytterligare inkommande felanmälningar när strömtillförseln har kommit till telestationer.

Det vi hittills sett är framförallt skador som är långt ut i nätet. Det är många skador, men varje skada påverkar bara enstaka kunder vilket också innebär stora arbetsinsatser som att byta ut stolpar, och som bara sätter igång få kunder.

Uppröjningsarbete med externa resurser

För att effektivisera röjningsarbetet efter stormen flyttar vi nu tekniker och röjningspersonal till de mest drabbade områdena och tar in externa resurser från bland annat Polen. Vi har gjort besiktningar med helikopter för att få en överblick över läget och så fort väderläget medger igen, ska vi fortsätta med flygningarna som nu hindrats av dåligt väder. 

Rapportera in skador i nätet

Ser du skador i vårt nät ber vi dig rapportera in dem. Använd gärna vår app: ”Skanova skadeanmälan”, som enkelt visar skadans exakta position via Google maps. Därigenom kan reparationsprocessen komma igång snabbare. Appen är gratis och finns på Appstore och Android Market. Du kan även skicka in via formulär här på Skanova.se.

Följ även vår Serviceläget i Skanovas nät för den senaste informationen om felavhjälpningstider. Vi uppdaterar den varje dygn.