Tillbaka till nyhetslista
18 Jun 2012

Förbättrad information vid felanmälan i SCC försenad

Förbättrad information vid felanmälan i SCC försenad

På grund av IT-tekniska problem senareläggs installationen av nya fält i SCC en vecka, till den 26 juni istället för som tidigare meddelat 19 juni. Vi beklagar förseningen.

När du efter installationen gör en felanmälan i SCC kommer du direkt att se serviceläget i aktuellt område för förbindelsen. Du kommer även se orsaken till en eventuell försening. Fram till dess har förlängda felavhjälpningstider i kopparnätet endast visats på skanova.se med kartan ”Serviceläget i Skanovas nät”. Kartan kommer att finnas kvar på skanova.se. Länk till Servicelägeskartan

När du gör en felanmälan

När du efter den 26 juni gör en felanmälan i SCC och väljer ”Validera anläggning”, ser du i ett nytt fält om den felanmälda förbindelsen finns inom ett område som berörs av förlängda felavhjälpningstider och hur många dagar det i så fall gäller. I fältet anges också orsaken till förseningen.

När du gjort en felanmälan

För att underlätta för dig visas från och med den 26 juni även den nya tidpunkten för när felavhjälpningen beräknas vara klar beroende på serviceläget.
I ett nytt fält ”Avtalad tid” ser du tidpunkten för felavhjälpningen som du har enligt avtal.

Förändringen sker i två steg

Den 1 juni infördes fältet ”Avtalad tid”. Fram till 25 juni visar fältet ”Överensk. senast klar” samma information som ”Avtalad tid”. Därefter kommer ”Överensk. senast klar” visa tidpunkten när felet beräknas vara åtgärdat till följd av rådande serviceläge.

Ladda hem avtalsbrevet nedan.