Tillbaka till nyhetslista
27 Mar 2012

Avtalsändringar inom Kopparaccess, Samlokalisering, Fiber Villa och Allmänna villkor

Avtalsändringar inom Kopparaccess, Samlokalisering, Fiber Villa och Allmänna villkor

Vi kommer med några avtalsändringar som innebär att vi uppdaterar avtalsdokumenten för de produkter som berörs. Vissa av ändringarna börja gälla först den första juli i år.

Avtalsändringar inom Kopparaccess

Säljstarten av Priserbjudande A Kopparaccess den 27 mars 2012 medför att vi uppdaterar nedan dokument i avtalet:

  • Produktbilaga, tidigare version 5.0 ersätts med version 6.0
  • Underbilaga 3 Prislista, tidigare version 10.0 ersätts med version 11.0
  • Underbilaga 8 Priserbjudande, tidigare version 1.0 ersätts med version 2.0

Vi uppdaterar även Underbilaga 1 Produktspecifikation, nuvarande version 3.0 ersätts med version 4.0 som kommer att gälla från och med 1 juli 2012. Orsak till avtalsändring är ändrade krav i ADSL- och VDSL-systemens splitter för Delad ledning.

Avtalsändringar inom Samlokalisering

Produktbilaga är reviderad avseende vite under punkt 4 Serviceåtagande.
Ny Produktbilaga har versionsnummer 3.0 och börjar gälla 1 juli 2012.

Avtalsändringar inom Fiber Villa

Produktbilaga och Prislista är reviderade med avseende på offertavgifter.
Ny Produktbilaga har versionsnummer 6.0 och ny Prislista har versionsnummer 5.0, båda kommer att gälla från och med 1 juli 2012.

Avtalsändringar Allmänna villkor

Allmänna villkor kompletteras under Förtida uppsägning punkt 20 för att hantera de situationer då Skanova inte tillhandahålls nödvändigt utrymme eller tillträde. Det uppdaterade dokument Allmänna villkor, version 5.0, gäller från och med 1 juli 2012.

Ladda hem avtalsbrevet nedan.