Tillbaka till nyhetslista
13 Dec 2012

Ändring av avtalsvillkor i Skanovas Referenserbjudande

Ändring av avtalsvillkor i Skanovas Referenserbjudande

Från och med den 1 april 2013 kommer vi erbjuda Operatörstrunk med 96 fibrer. Därför har produktspecifikationen respektive prislistan uppdaterats, båda till version 2.0.

I Samlokaliseringsprodukten finns nu möjlighet att också hyra plats i teknikskåp för utrustning kopplad till Fiber Villa. Den uppdaterade produktspecifikationen, version 5.0 och prislistan, version 6.0, kommer gälla från 1 april 2013.

Allmänna villkor i Skanovas Referenserbjudande har uppdaterats med tillägg om hur information som skickats med e-post eller publicerats på NetBusiness Web ska anses kommit mottagaren tillhanda, samt att nätutbyggnadsavgift kan faktureras i förskott. Det uppdaterade dokumentet, version 7.0, kommer att gälla från den 1 april 2013.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten här på www.skanova.se, under Produkter & Nät/ Avtal & Dokument. Här hittar du även en uppdaterad produktpresentation för produkten Samlokalisering.