Tillbaka till nyhetslista
28 May 2012

Alltid fiber till brukarstället – enklare sätt att få fiber med nya Arbifas Fiber Plus

Alltid fiber till brukarstället – enklare sätt att få fiber med nya Arbifas Fiber Plus

Välj Arbifas Fiber Plus för enkelhetens skull när du beställer fiber. Då får du alltid fiber fram till brukarstället i fastigheten även i de fall det inte finns kanalisation.

Vår nya Arbifasvariant blir billigare än vår gamla Arbifas Fiber, trots att fler moment ingår i priset. Dessutom genomför vi en prissänkning på ytterligare några av våra Arbifasvarianter. Produktnyheterna gäller från den 2 juli då det är säljstart.

Platsbesök av tekniker för säkrare leveransprecision och kostnadsbild
Direkt efter det att du har beställt Arbifas Fiber Plus skickar vi ut en tekniker för platsbesök. Platsbesöket ger ökad leveransprecision och säkrare kostnadsbild eftersom en tekniker planerar arbetet i förväg och säkerställer att framkoppling kan ske. Platsbesöket gör att leveransen av fiber sedan går smidigare och du slipper anlita entreprenör för tilläggsarbeten.
I Arbifas Fiber Plus ingår även håltagning mellan våningsplan och i tjocka väggar, liksom brytning och förslutning av enklare brandtätningar. Dessutom behöver det inte finnas dragbar kanalisation innan arbetet påbörjas. Visar det sig vid platsbesöket att arbetet är mycket omfattande erbjuder vi oss att göra dessa tilläggsarbeten. Du får en offert på detta arbete i fastighetsnätet och behöver alltså inte anlita egna entreprenörer.

Erbjudande med Skanova Fiber 2009 tillsammans med Arbifas Fiber Plus
I vårt erbjudande ingår, förutom fördelarna med Arbifas Fiber Plus;
• Ny anslutningspunkt på leveransadressen
• Schaktning
• Kanalisation och fiberdragning över 200 meter i och mellan byggnader.

Erbjudandet gäller för normalleverans av Skanova Fiber 2009 tillsammans med Arbifas Fiber Plus från och med den 2 juli till den 31 december i år.

Informationstillällen
Vi kommer att ha informationstillfällen den 5 och 11 juni. Se mer information om det i nyhetsbrevet eller inloggat här på skanova.se. Vi lägger ut avtalsdokumenten och mer information den 5 juni.