Tillbaka till nyhetslista
22 Feb 2012

Alla stormfel snart reparerade

Alla stormfel snart reparerade

I slutet av november drog stormen Berit fram över södra Sverige, snart avlöstes Berit av stormen Dagmar som drabbade de mellersta och norra delarna av landet, efter Dagmar kom Emil.

Efter sig lämnade stormarna skogar i plockepinn, raserade teleledningar, avbrutna och fällda telestolpar och trasiga kablar. Reparationerna av telenätet har varit arbetsintensiva och många gånger komplicerade, då arbetsmiljöförhållandena varit dåliga.

Lagning av telekabel Fotograf Marielle AnderssonFel avhjälpta vecka 8

Men efter en hård och intensiv arbetsperiod kan vi nu med glädje konstatera att de fel som beror på stormarna enligt dagens prognos kommer att vara avhjälpa i slutet av vecka 8, vi kommer då även att vara tillbaka i normalläge. Det betyder att vi åter kommer att ha tre arbetsdagar för felavhjälpning, till skillnad från de 17 dagar som gällde när läget var som värst efter stormarna.

Stormarna skador skapade en extrem situation

Det vi upplevt i vinter är en unik och extrem situation, flera stormar, tätt följda efter varandra över ett stort geografiskt område har inneburit ett hårt tryck på våra entreprenörer. En utmaning har varit att omfördela tekniker i landet då alla behövts i sina respektive områden. Vi har tagit in pensionerade tekniker och kollegor från Polen har hjälpt till. 

Åtgärderna vi vidtagit i vinter:

  • Viktiga samhällsfunktioner prioriterades
  • Helikopter för snabbare inventering av felen
  • Resursomfördelat allteftersom vi fått kontroll
  • Tagit in kabeltekniker som gått i pension
  • Tagit in extra röjare
  • Fått hjälp av kollegor i Polen
  • Tekniker har jobbat övertid, röda dagar, helger
  • Ny materialleverantör (då viss brist på material uppstod)
  • Ny app till smartphones: ”Skanova Skadeanmälan”


Möta framtida behov av kabeltekniker

Skanova arbetar även långsiktigt för att säkra den brist på expertkunskap som råder i form av kabeltekniker. Tillsammans med SEKO och entreprenörerna samt arbetsförmedlingen har vi tagit initiativ till en yrkesutbildning för arbetslösa ungdomar.


Information om driftläget i Skanovas nät uppdateras dagligen och finns att hämta på vår hemsida.