Tillbaka till nyhetslista
15 Nov 2011

Vi vill veta vad du tycker om våra verktyg

Vi vill veta vad du tycker om våra verktyg

Vad tycker du som är systemanvändare om våra verktyg? Har du förslag på hur vi skulle kunna förenkla ditt arbete och göra dem bättre? Svara i vår enkät som vi har ute nu. Vi bjuder dig på bio som tack för besväret.

Enkäten riktar sig till alla som använder våra verktyg, t ex nätverksplanerare, avtalsansvariga eller orderansvariga. Den tar cirka 7-8 minuter att göra och är tillgänglig på skanova.se under november månad. Du kommer också till enkäten genom den här länken.

Som tack för att du medverkar får du en biobiljett, förutsatt att du inte väljer att besvara enkäten anonymt. Vill du vara anonym måste du fortfarande ange din behörighetsnivå så att du bara svarar på de frågor som är relevanta för dig.

Tipsa dina kollegor så kan ni gå på bio tillsammans!