Tillbaka till nyhetslista
18 Mar 2011

Vår felavhjälpning nu i normalläge

Vår felavhjälpning nu i normalläge

Kabelfelen avhjälps nu i normal takt. Det har varit en tuff vinter, främst i södra Sverige. Nu är vi i fas igen och det är inga förlängda felavhjälpningstider i något område. Detta trots pågående snösmältning och tjällossning.

Hårt väder
Sedan mitten av november har det varit ett tufft felläge i södra Sverige med mycket felanmälningar. Det började med stora vattenmassor pga. regn och det blev så kallad vattensjuka i stora områden där det bildades sjöar och var näst intill omöjligt för tekniker att nå fram till kablarna och komma åt att laga felen. Sedan kom snön och kylan vilket förvärrade läget ändå mer. Tekniker lånades in från andra regioner och övertidsarbete gällde, men de hann ändå inte laga felen i den takt de strömmade in. Värst läge har det varit i Kalmar och Kristianstad som i perioder haft upp till 7 dagars förlängd felavhjälpningstid.

Normalläge
– Fredagen den 11  mars, kunde vi äntligen konstatera att hela landet är grönt! Vi har inte förlängda felavhjälpningstider i något område just nu, säger en nöjd Kjell Rödin som är ledare på Skanova Nätsupport.

Nätinformation
Vi har information om felavhjälpningstider med en kartbild med olika färger för att beskriva serviceläget. Under hela vintern har kartbilden uppdaterats kontinuerligt varje vecka på skanova.se.