Tillbaka till nyhetslista
24 Feb 2011

Vår beredskap inför vårflod och tjällossning

Vår beredskap inför vårflod och tjällossning

Vi satsar årligen stora belopp på underhåll i nätet men det går inte att till 100 % skydda nätet från vädrets påverkan. Av erfarenhet vet vi att mängden inkommande fel från operatörernas kunder ökar under våren.

kablarHöga flöden i vattendrag medför att kopplingspunkter som till exempel kabelbrunnar blir översvämmade och kablarna hamnar i vatten så att de kan bli fuktskadade. 

Skanova har koll på nätet
– Inom Skanova har vi dagliga driftmöten för att följa läget i nätet i hela Sverige. Vi har också avstämning varannan dag med samtliga entreprenörer kring aktuellt driftläge. Då går vi igenom situationen, dvs hur felvolymen utvecklas på kort och lång sikt, säger Ingemar Björk på driftledningen.
En viktig del av vårt arbete är att vara uppdaterade på vädersituationen: om större eller mindre oväder är i antågande och hur man bäst kan begränsa risken av dessa.

Så här förbereder vi oss inför en eventuell vårflod
Eftersom Sverige är ett avlångt land med olika väderförhållanden vid samma tidpunkt, kan det innebära att vi disponerar om personal både hos varje entreprenör men även att våra entreprenörer "lånar ut" personal till varandra. Vi ser ser också över tillgång till reservmaterial och att det finns god beredskap för att kunna skydda vissa vitala delar av nätet med till exempel invallningar, vilket innebär vallar av sand och plast så att vattnet inte kan rinna in. Vi kartlägger också större kopplingspunkter som ligger i riskzonen för översvämning och vi samarbetar med kommuner vid höga vattenflöden.