Tillbaka till nyhetslista
7 Feb 2011

Vår beredskap inför vårflod och tjällossning

Vår beredskap inför vårflod och tjällossning

Inom Skanova har vi dagliga driftmöten för att följa läget i nätet i hela Sverige. Med andra ord - vi har koll på nätet.

Vi har också avstämning varannan dag med samtliga entreprenörer kring aktuellt driftläge. Då går vi igenom felsituationen, dvs hur felvolymen utvecklas på kort och lång sikt. En viktig del av vårt arbete är att vi är uppdaterade på vädersituationen via SMHI:s prognoser - om större eller mindre oväder är i antågande och hur vi bäst kan begränsa risken av dessa.
Vi satsar årligen stora belopp på underhåll i nätet men det går inte att till 100 % skydda nätet från vädrets påverkan.

Hur vårfloden kan påverka nätet
Av erfarenhet vet vi att mängden inkommande fel från operatörernas kunder ökar.
Höga flöden i vattendrag medför att kopplingspunkter som till exempel kabelbrunnar blir översvämmade och kablarna hamnar i vatten och blir fuktskadade. 

Så här förbereder vi oss inför en eventuell vårflod
Eftersom Sverige är ett avlångt land med ofta olika väderförhållanden vid samma tidpunkt kan det innebära att vi disponerar om personal både internt hos varje entreprenör och att våra entreprenörer "lånar ut" personal till varandra.
Vi ser också över tillgång till reservmaterial och att det finns god beredskap för att kunna skydda vissa vitala delar av nätet med till exempel invallningar, vilket innebär att vi gör vallar av sand och plast så att vattnet inte kan rinna in - om nu situationen kräver detta.
Vi kartlägger också större kopplingspunkter som ligger i riskzonen för vårfloden och vi samarbetar med kommuner vid höga vattenflöden.