Tillbaka till nyhetslista
9 Dec 2011

Väderkaos på ingång - Skanovas nya app ska underlätta skadeanmälningar

Väderkaos på ingång - Skanovas nya app ska underlätta skadeanmälningar

Har du hittat en skadad kabel eller ett teleskåp med skador? Fota och skicka in informationen med Skanovas nya app.

Tidigare kunde man göra skadeanmälningar till Skanova via telefon och mejl, men nu går det också att göra via en ny app: Skanova Skadeanmälan. Appen är gratis och finns på Appstore och Android Market.

- Tanken är att appen ska underlätta inrapporteringen av skador och fel. Ju snabbare inrapportering, desto snabbare kan vi åtgärda problemet. I samband med stormen Berit snabbade vi på lanseringen av appen. Vi ville vara ännu bättre rustade för att kunna ta emot skadeanmälningar. Dessbättre blev inte skadorna så stora som vi först befarat, säger Ove Alm, VD Skanova.

Tanken är att man i appen ska ange vad skadan gäller, gärna ta en bild, och sedan ange adressen eller låta den inbyggda GPS:en hitta platsen för skadan. Appen hittar sedan telefonens position och pekar ut den på Google maps. En länk till positionen skickas med i anmälan så att Skanovas skadereglerare kan se var skadan skett och sedan påbörja reparationsprocessen.

Länk till appen på skanova.se

För mer information:

Niklas Skoglund, Nätstrategichef
070-273 22 22

Pressansvarig Skanova,
Camila Buzaglo
camila.buzaglo@skanova.se
070-545 32 69

Om Skanova

Vi på Skanova erbjuder Sveriges största öppna nät. Vårt fiber- och kopparnät har mycket hög driftsäkerhet, täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Med nätet som bas kan våra kunder sälja exempelvis telefoni, bredband och datakommunikation till företag och privatpersoner. Vi satsar på fiberutbyggnad och vårt mål är att minst 50 % av Sveriges hushåll har fiber år 2014. Skanova är ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen sedan 2008. Läs mer på www.skanova.se