Tillbaka till nyhetslista
19 Sep 2011

Uppföljning av arbetet med likabehandling

Uppföljning av arbetet med likabehandling

Varje kvartal mäter och följer vi upp arbetet med likabehandling med KPI:er (Key Performance Indicator) och nu kan du ladda hem de senaste siffrorna.

Nu kan du se det senaste resultatet här på webben på fliken ”Likabehandling”. På samma sida kan du också läsa mer om hur vi arbetar med likabehandling av våra kunder.