Tillbaka till nyhetslista
7 Mar 2011

Uppdaterat referenserbjudande

Uppdaterat referenserbjudande

Vi uppdaterar och kompletterar Skanovas Referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde bl.a. utifrån synpunkter vi fått från våra kunder. De nya versionerna av dokumenten finns nu publicerade under Avtal & Dokument.

Sist i varje dokument finns ändringsinformation som anger vad vi ändrat sedan föregående version. Uppdateringarna gäller från och med den 1 juli 2011.  I nyhetsbrevet kan du läsa mer om vilka produkter och dokument som är ändrade.