Tillbaka till nyhetslista
14 Mar 2011

Tre efterlängtade fibernyheter

Tre efterlängtade fibernyheter

Nu blir det lägre priser på snabbleverans och längre offerttider för Skanova Fiber 2009. Vi tar också över ansvaret för att få fram fibern till anslutningspunken. Nu blir det lättare att göra fiberaffärer med oss!

Vi utvecklar ständigt vår senaste fiberprodukt. Nu har vi, i samarbete med kunder, gjort tre förändringar som vi tror underlättar för dig som kund. Ändringarna gäller från måndagen den 14 mars.

Förutsägbarheten ökar i vår senaste fiberprodukt
Med vårens tre fibernyheter tar vi bort några osäkerhetsfaktorer vad det gäller kostnader. Kostnaderna för Skanova Fiber 2009 blir mer förutsägbara och det gör det lättare för dig som kund.

Vi ansvarar för fibern fram till anslutningspunkten
Hittills har du som kund själv stått för schaktning den sista biten på fastigheten.
- Nu ingår schaktning på fastighetsmark fram till anslutningspunkten. Det betyder att vi på Skanova ansvarar för schaktning, kanalisation, håltagning och återställning. Kunden behöver alltså inte längre tänka på detta, säger produktchef Pelle Gustafsson.
Fördelen är att du som kund slipper osäkerheten på vad schaktningen kommer att kosta. Däremot är det fortfarande upp till dig som kund att söka tillstånd.

Prissänkningar vid snabbleverans
Det blir från och med nu 8 000 kronor billigare att hyra fiber som redan är nedlagd i marken. Vi bjuder alltså på engångsavgiften vid snabbleverans. Detta gäller när du väljer fem- eller tioårsavtal, då engångsavgiften blir 0 kronor istället för 8 000 kr.

Längre offerttid
Vi förlänger också tiden för hur länge vår offert gäller. Från och med nu gäller våra offerter 30 dagar längre, dvs i 60 dagar. Vi vill på detta sätt ge våra kunder längre tid för att göra affärer med slutkunderna.

Se dokumenten för Skanova Fiber 2009.