Tillbaka till nyhetslista
27 Dec 2011

c

c

Stormen som dragit fram över landet de senaste dygnen har orsakat problem även för telenätet.

Problemen beror dels på att nedfallna träd och grenar skadat telekablarna och dels på att våra operatörskunder har problem med strömtillförseln till utrustningen i telestationerna. 
Vi på Skanova är tacksamma för hjälp från allmänheten med att rapportera in skador på nätet som man upptäckt, t ex  nedfallna träd.

Hushåll och företag som har problem med sina teletjänster (t ex telefoni, bredband och TV) ska felanmäla till sin tjänsteleverantör (operatör).