Tillbaka till nyhetslista
9 Feb 2011

Skanova utser Sveriges fiberhjältar

Skanova utser Sveriges fiberhjältar

Teknikföretaget DellCron är Årets Fiberföretag, Gotland Årets Fiberkommun och innovationsklustret Fiber Optic Valley är Årets Fiberpionjär när Skanova i samband med sitt ”Fiber till fler”-seminarium idag prisbelönar Sveriges fiberhjältar.

Syftet med prisutdelningen är att lyfta fram de aktörer som på ett innovativt sätt driver fiberutvecklingen framåt i Sverige.

Skanova startade i höstas initiativet ”Fiber till fler” för att sätta ljuset på möjligheterna med ett fibrerat Sverige. På fibertillfler.se tydliggör Skanova användningsområden och samhällsnytta med fiber. Dagens prisutdelning riktar ljuset mot de aktörer som arbetat mest innovativt med fiberfrågan under 2010.

– Vi på Skanova vill att så många som möjligt ska få tillgång till fiber och de möjligheter fiber skapar. Vårt mål för Sverige är att 50 % av alla hushåll har fiber år 2014. För att öka takten på fiberutvecklingen i landet behöver vi vara innovativa och våga tänka i nya banor. Det känns jätteroligt att idag få belöna tre organisationer som verkligen har visat prov på kreativitet, säger Ove Alm, VD på Skanova.

Årets fiberföretag: DellCron
Teknikföretaget DellCron specialiserar sig på fiberoptisk kommunikation. Företaget får priset för sitt innovativa system för spårfräsning (Micro Trenching Technology). Istället för att gräva upp hela trottoaren eller gatan då man ska anlägga fiber räcker det med att fräsa en två centimeter bred ränna. Metoden är både kostnadseffektiv, snabb och miljövänlig.

Årets fiberkommun: Gotlands kommun
Gotlands kommun belönas för sin kreativitet och sitt nytänkande som fått igång en fiberutbyggnad på hela Gotland, inte bara i Visby. Rent praktiskt har man överbyggt hindren genom att uppmuntra privata initiativ att samverka med marknaden. Byalag och villaföreningar har startats och de gräver själva ner fibern fram till en anslutningspunkt där fiberleverantören tar över.

Årets fiberpionjär: Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley har skapat en plattform för utveckling av nya produkter och tjänster baserade på fiberoptik och man har ett eget labb där alla som vill kan testa och utveckla sina idéer på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Målet är att man på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna få svar på hur man kan gå vidare med sin affärsidé.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Skanova, Nina Stridsberg, Kommunikationschef
Tel. 08-504 55 097
www.skanova.se

 

DellCron, Conny Gustavsson
Mobil. 070-7388997
www.dellcron.com

 

Gotlands kommun, Anne Ståhl-Mousa, Bredbandsansvarig
Mobil. 070-540 88 58
www.gotland.se

 

Fiber Optic Valley, Magnus Burvall, VD
Mobil. 070-312 00 22
Ingmar Höglund, Senior advisor
Mobil. 070-216 68 64
www.fiberopticvalley.com


Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för dagens och framtidens
slutkundstjänster i Sverige. Bolaget har 560 anställda och 2009 var omsättningen 7,5 miljarder.
Skanova ingår som ett helägt dotterbolag i TeliaSonera-koncernen.