Tillbaka till nyhetslista
7 Dec 2011

Skanova sänker priset på outhyrd Kopparaccess

Skanova sänker priset på outhyrd Kopparaccess

För att stimulera användningen av koppar tar vi på Skanova nu initiativet till en prissänkning för outhyrd Kopparaccess.

- Vår uppgift är att skapa möjligheter. Vi befinner oss just nu i en övergångsfas där det gamla möter det nya, koppar ersätts av fiber. Men skiftet sker inte över en natt utan det handlar om en gradvis övergång. Under tiden vill vi att det ska finnas bra alternativ att välja mellan som möter de olika behov som finns, säger Skanovas VD, Ove Alm

Säljstart är planerad till slutet av mars nästa år.

Erbjudandet gäller förhandsuppkopplade passiva Kopparaccesser, dvs  Kopparaccesser som varit outhyrda i minst 90 dagar och som är enkla att ta i bruk med bara ett kopplingsarbete i telestationen. Kopparaccesser kan användas till allt från traditionell, fast telefoni till bredband via ADSL och VDSL. Med andra ord för tex.  larm, röst, data, IP-telefoni, IP-TV.

Erbjudandet innebär kraftigt sänkta kvartalsavgifter under två år och gäller för ”Hel ledning från telestation” och för ”PSTN-access från telestation”. Priset blir 159 kronor/kvartal. Normal leveransavgift för enkel installation tillkommer. Vi kommer inte att tillämpa någon bindningstid. Vår normala uppsägningstid 6 arbetsdagar, liksom alla övriga villkor för Kopparaccess, gäller även för detta priserbjudande