Tillbaka till nyhetslista
10 Jun 2011

Skanova höjer beredskapen för att skydda telenätet mot åska

Skanova höjer beredskapen för att skydda telenätet mot åska

Åskan orsakar varje sommar skador på telenätet som kan påverka telefon- och internetanslutningar. För att minimera skadorna har Skanova, som äger och driver merparten av koppar- och fibernätet i Sverige, höjt beredskapen och vidtagit ett antal åtgärder.

Till skillnad från de flesta andra nätfel så kräver åskskador närvaro av tekniker på plats för att laga felen. Anledningen till det är att kablar som drabbas av åsknedslag ofta får en mängd skador på flera ställen samtidigt.

De förebyggande åtgärderna kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

  1. Skanova satsar stora belopp för att förbättra åskskyddet kring kopparnätet. Nätet skyddas för direkta åsknedslag genom att åskskydd placeras i kopplingsskåp och kopplingsplintar. Där åskskador har medfört nätfel monteras nya åskskydd.
  2. Åskskyddet förbättras kontinuerligt med hjälp av den statistik Skanova för över åskskador i olika områden.
  3. På Skanova följer man även de åskriskprognoser som SMHI publicerar för att teknikerna ska kunna agera så snabbt som möjligt och på bästa sätt.

För att ytterligare snabba upp felavhjälpningen så erbjuder Skanova ett gratis 020-nummer (Samhällsingången) dit allmänheten kan ringa för att rapportera skador på till exempel kabelskåp, kablar eller luftledningar: Samhällsingången 020- 50 50 00.

Vid störningar eller fel på telefoni-, internet- och tv-tjänster ska allmänheten kontakta sin tele- eller internetoperatör.

- Av erfarenhet vet vi att det tar lite extra tid att laga fel orsakade av åska eftersom det kan vara flera fel på kablarna och det krävs att tekniker åker ut på plats och lagar felen, säger Kjell Rödin ledare för avdelning Drift vid Skanova. Felen kan också vara svårare att lokalisera eftersom åskan kan orsaka fel på kundens utrustning, fel på telestationen och/eller flera fel på kablar.

För ytterligare information:

Skanovas presstjänst driftinfo 020-218 300

Om Skanova:

Vi på Skanova erbjuder Sveriges största öppna nät. Vårt fiber- och kopparnät har mycket hög driftsäkerhet, täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Med nätet som bas kan våra kunder sälja exempelvis telefoni, bredband och datakommunikation till företag och privatpersoner. Vi satsar på fiberutbyggnad och vårt mål är att minst 50 % av Sveriges hushåll har fiber år 2014. Skanova är ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen sedan 2008.