Tillbaka till nyhetslista
28 Dec 2011

Serviceläget i Skanovas nät i efterdyningarna av stormen Berit och den efterföljande stormen Dagmar

Serviceläget i Skanovas nät i efterdyningarna av stormen Berit och den efterföljande stormen Dagmar

Stormen Dagmar som dragit fram över landet de senaste dygnen har orsakat problem även för telenätet.

Problemen beror dels på att nedfallna träd och grenar skadat telekablarna och dels på att våra operatörskunder har problem med strömtillförseln till utrustningen i telestationerna.

I normalläge har Skanova felavhjälpningstider på 3 arbetsdagar, men i dagsläget har vi i stora delar av landet fördröjda servicelägen med mellan 2 och 10 dagar. Anledningen är de två stormar som på kort tid drabbat Sverige. Stormen Berit som drog fram i slutet av november orsakade skador som krävde mycket tid och möda att laga. Många av reparationsställena var svåråtkomliga, vi behövde röja bort fallna träd innan reparationsarbetet kunde påbörjas. 

Nu har landet drabbats av stormen Dagmar, även denna gång försvåras reparationsarbetet av blöt mark och nerfallna träd. Den senaste stormen har inneburit sten på börda. Det stora antalet skadeanmälningar har resulterat i en extremt hög arbetsbelastning för våra entreprenörer.

Dessutom räknar Skanova med att när strömtillförseln till telestationerna börjar fungera igen så kommer en ny våg av skadeanmälningar att rapporteras in. Anledningen är att det är först då operatörernas kunder kan testa om deras telefon och bredband fungerar.

Vi och våra entreprenörer jobbar för fullt för att komma i kapp med de ackumulerade reparationsarbetena och vi har beredskap för en ny våg av skadeanmälningar när strömtillförseln går igång. Vi har genom att anlita ytterligare 40 tekniker, från Sverige och andra länder, förstärkt våra resurser.  Vi jobbar övertid och gör även interna förflyttningar för att sätta in resurserna där de behövs mest.

Nu varnar SMHI för att ännu en storm är på ingång, men utifrån hur läget är idag räknar vi med att vi först i mitten av februari åter kommer att ha normalläge på våra avhjälpningstider.

Skanova har tagit fram en app: ”Skanova skadeanmälan”, med hjälp av appen kan den som upptäcker en skada rapportera in detta, appen visar skadans exakta position via Google maps.  Därigenom kan reparationsprocessen komma igång snabbare. Appen är gratis och finns på Appstore och Android Market.
Följ vår Servicelägeskarta för den senaste informationen. Vi uppdaterar den varje dygn.