Tillbaka till nyhetslista
17 Jan 2011

Så har Skanovas nät klarat sig under helgerna

Så har Skanovas nät klarat sig under helgerna

I stora delar av landet har nätet klarat sig bra under helgerna men vi har haft förlängda åtgärdstider i några områden.

De ovanligt stora mängderna regn under början av november och därefter kylan och stora snömängder under senare delen av november och även december månad resulterade i förlängda åtgärdstider (felavhjälpningstider) under helgerna i Kalmar, Kristianstad, Norrköping, Stockholm Norr och Malmö stad. Regnet ledde till översvämningar med vattenfyllda brunnar och fukt i kablarna. Snön gjorde att vissa områden varit svårframkomliga, mindre vägar plogades sent och kopplingsskåp har varit översnöade.

-Trots att tekniker har tagits in från andra mindre belastade områden och underentreprenörer har anlitats, har åtgärdstiderna ändå förlängts 1 till 7 dagar i dessa områden säger Kjell Rödin, driftchef på Nätservice. 

Även i början av januari fick vissa områden mycket snö och det är fortfarande förlängda åtgärdstider i Kalmar, Kristianstad, Helsingborg och Malmö stad.

Vinter i Sverige

Småländskt vinterlandskap