Tillbaka till nyhetslista
29 Sep 2011

Prisförändringar inom Skanova Kopparaccess

Prisförändringar inom Skanova Kopparaccess


Skanovas kunder har idag fått ett avtalsbrev med information prisändringar inom Kopparaccess, en ny tillämpning för analog telefoni, PSTN-access och andra förändringar för flera av våra produkter.

I nyhetsbrevet längst ner på den här sidan kan du läsa alla detaljer om förändringarna som rör:
- Prisändringar inom Kopparaccess, både retroaktivt från 26 maj 2011 och framåt från 1 januari 2012.
- Ny tillämpning av Hel ledning för analog telefoni, PSTN-access.
- Dispens för VDSL med bandplan 997 på färre telestationer, uppdaterad underbilaga till produktbilagan för Kopparaccess.
- Migrering till Kopparaccess, här har vi uppdaterat underbilaga 6 med ett nytt migreringsfall.
- Anslutning till kopplingsskåp, ändrad kvartalsavgift från den 1 januari 2012.
- Ledningsdata, prisändring från 1 januari 2012.
- Ändringar i referenserbjudandets Allmänna villkor på ett flertal punkter.
- Fiber Villa, här har vi gjort ett tillägg i produktspecifikationen.
Och sist i brevet beskriver vi var du kan ladda hem alla nya och uppdaterade avtalsdokument