Tillbaka till nyhetslista
11 Jul 2011

Prisändringar inom Skanova Samlokalisering

Prisändringar inom Skanova Samlokalisering

Efter att PTS har publicerat resultaten från kostnadsberäkningar enligt LRIC 8.1 ändrar Skanova flera priser i produkten Samlokalisering.

Prissänkningar genomförs från och med den 26 maj 2011 och prishöjningar genomförs från och med 11 oktober 2011.

Vi ger ut tre nya prislistor för Samlokalisering:

  • Prislista med revisionsstatus 3.0 gäller perioden 26 maj till 30 juni, den ersätter prislistan med revisionsstatus 1.0.
  • Prislista med revisionsstatus 4.0 gäller för perioden 1 juli till 10 oktober, den ersätter prislistan med revisionsstatus 2.0.
  • Prislista med revisionsstatus 5.0 gäller från och med 11 oktober.


De nya prislistorna för Samlokalisering ser du under Avtal & dokument.