Tillbaka till nyhetslista
18 Apr 2011

Planerade elkraftsarbeten på våra större stationer

Planerade elkraftsarbeten på våra större stationer

Vi genomför kontinuerligt underhållsarbeten på våra telestationer. Ibland behöver äldre nätkraftsutrustning som ställverk och reservelverk bytas ut. Normalt planerar vi sådana arbeten så att den teletekniska utrustningen på stationen inte ska påverkas

I samband med arbetet kan det dock finnas en ökad risk för driftstörning. Kortare nätavbrott av samma typ som uppstår i samband med provkörning av reservelverk kan förekomma.

Omfattande nätkraftsarbeten planlägger vi i god tid. Beslut om exakt datum för arbetet tar vi med kortare varsel och ca 5 arbetsdagar innan vi påbörjar själva arbetet informerar vi de operatörer som har en Inplacering eller en Samlokalisering på stationen. I samband med att vi meddelar exakt datum får du också mer information om själva arbetet.

Vi uppdaterar våra planer fyra gånger om året och den senaste planen kommer du att hitta på www.skanova.se när du loggat in, under Produkter & Nät/Nätförändringar i den blå boxen till höger på sidan.
 

Du kan också läsa mer i nyhetsbrevet