Tillbaka till nyhetslista
15 Dec 2011

Pilotprov för att kunna fortsätta leverera fiber trots tjäle i vinter

Pilotprov för att kunna fortsätta leverera fiber trots tjäle i vinter

Vi vill leverera fiber även vintertid och ge våra kunder ett jämnare leveransflöde av Skanova Fiber 2009. Under vinterhalvåret kan tjälen i marken vara ett stort hinder när vi behöver gräva för att lägga ny fiber. Denna vinter genomför vi därför ett pilotprov där viss tjältining ingår utan extra kostnad när du beställer Skanova Fiber 2009.

Från och med måndagen den 12 december erbjuder vi tjältining utan kostnad där rätt förutsättningar för tjältining finns. Det gäller tjäle med begränsad utbredning när vi exempelvis behöver tina upp marken för att öppna en skarvgrop, tjältina en kortare grävsträcka eller att för tina upp en mindre ispropp i kanalisationen. Pilotprovet kommer att utvärderas efter vintern för att se om vi kommer att permanenta detta arbetssätt.

Metoder för tjältining

Olika metoder används för att tina den frusna marken. Det kan vara med hjälp av el, gasol eller kol som marken värms. Har det bildats isproppar i kanalisationen som fibern ska ligga i, kan de tinas med hjälp av vatten eller ånga.

Ibland går det tyvärr inte att åtgärda problem med tjäle. Det kan vara krav från markägare, risk för skada på annan infrastruktur eller att kostnaden för tjältiningen är för hög. Då för vi en dialog med dig som beställare om hur vi går vidare, precis som vi gjort tidigare år.