Tillbaka till nyhetslista
18 Feb 2011

Med fiber kan Sverige behålla sin ledande position

Med fiber kan Sverige behålla sin ledande position

På Skanovas seminarium om fiber framkom det tydligt att Sverige är bäst i klassen på bredband. 100 deltagare från telekombranschen lyssnade på Jonas Birgersson, Ovum, Falkenbergs kommun, PTS, Amelia Adamo, Microsoft och Mikael Dahlén från Handels.

Syftet med seminariet Fiber till fler var att få upp intresset för fiber och dess möjligheter.
Fokus på hur vi får fart på fiberutbyggnadenjonas b
Det talades mycket om hur vi ska få fart på efterfrågan av fiber. Ibland kan det upplevas som ett moment 22 – att vi behöver fler tjänster för att motivera mer fiber eller tvärtom mer fiber för att kunna få igång tjänsteutvecklingen. Leif Sunesson från Microsoft menade att om bara fiber kommer på plats, så kommer utvecklingen av innovativa tjänster ta fart. Jonas Birgersson sade att ”Fiber är den enskilt bästa investeringen i samhället (efter rent vatten). Det ökar BNP med 1%”.

Nyttan viktig
Branschen har i många år präglats av ingenjörsmässighet. Microsoft, Ovum och Amelia Adamo med flera var inne på att det nu behövs mer fokus på vad kunderna ska ha fiber till. Det är först när vi förstår nyttan av tekniken som vi kommer att vila ha den. Områden som fiber kan användas till för att göra stor nytta är många: hälsovård, sjukvård, service, nöjestjänster som film och spel, säkerhetssystem, övervakning, nya sätt att göra affärer, undervisning och videokonferenser.

PTS:s man Patrik Sandgren menade att det bästa argumentet för en kommun att satsa på fiber är att det på sikt inte går att bo i en kommun där det inte finns tillgång till fiber. 

Skanova utsåg årets fiberhjältarprisutdelningen
Årets Fiberföretag, fiberkommun och fiberpionär utsågs under dagen.
Företag; DellCron
Kommun: Gotland 
Pionjär: Fiber Optic Valley
Syftet med prisutdelningen är att lyfta fram de aktörer som på ett innovativt sätt driver fiberutvecklingen framåt i Sverige.
– Vi på Skanova vill att så många som möjligt ska få tillgång till fiber och de möjligheter fiber skapar. Vårt mål för Sverige är att 50 % av alla hushåll har fiber år 2014. För att öka takten på fiberutvecklingen i landet behöver vi vara innovativa och våga tänka i nya banor. Det känns jätteroligt att få belöna tre organisationer som verkligen har visat prov på kreativitet, säger Ove Alm, VD på Skanova. 

Se en film från seminariet på www.fibertillfler.se