Tillbaka till nyhetslista
17 Feb 2011

Månadsbrev från Skanova - februari 2011

Månadsbrev från Skanova - februari 2011

Nu är förbättringsprogrammet avslutat. Det innehöll 29 punkter när vi startade 2009 och dessa har vi nu betat av.

Se hela förbättringsprogrammet på www.varnyavarld.se

Månadens rubriker:
Lyckat Fiber till fler-seminarium med priser till årets fiberhjältar
Kommentar till PTS föreläggande om svartfiber
Snabbare besked om VDSL-tillämpning på Skanova Kopparaccess
Skanova Kopparaccess och Centrex
Ledningsdata nu utökad med resistansvärdet
Samlokalisering och Inplacering
Förbättringsprogrammet är avslutat
Skanova har nu eget affärsgränssnitt
Just nu har vi längre felavhjälpningstider i södra delen av landet