Tillbaka till nyhetslista
16 Feb 2011

Längre felavhjälpningstider i södra Sverige

Längre felavhjälpningstider i södra Sverige

Under den senaste månaden har vi haft förlängda felavhjälpningstider i södra och sydöstra Sverige på mellan 2 till 6 dagar, främst på grund av vattenskadade kablar efter mycket regn och snö.

- Tekniker har flyttats från andra områden och underentreprenörer har anlitats, men tyvärr har det inte räckt till för att vi ska kunna hålla utlovade felavhjälpningstider säger Kjell Rödin på Skanovas Nätservice.

Skanova lägger ner stora resurser på att vårt nät ska hålla mycket hög kvalitet och det har en genomsnittlig tillgänlighet på 99,97%. Trots detta kan nätet drabbas av avbrott på grund av exemplevis avgrävda kablar, åska, regn och tjällossning.