Tillbaka till nyhetslista
3 May 2011

Information till dig som köper Kopparaccess

Information till dig som köper Kopparaccess

Ett fel i en databas har medfört att vi har tillämpat fel pris för Portbyte inom Kopparaccess Hel ledning, för beställningar som gjorts under perioden 10 maj 2010 - 2 maj 2011.

Det felaktiga priset har varit 451 kr, rätt pris skulle ha varit 393 kr per Portbyte. Vi krediterar mellanskillnaden 58 kr per beställt Portbyte i samband med faktureringen i maj 2011.

Vi beklagar och hoppas ni har överseende med det tidigare felaktiga priset.