Tillbaka till nyhetslista
2 Nov 2011

Hjälp oss att bli bättre!

Hjälp oss att bli bättre!

Vi på Skanova vill gärna veta vad ni som använder våra verktyg och system tycker om dem.

Är de ett stöd i ert arbete? Kan vi göra något bättre? För att få ta del av era synpunkter kommer vi att genomföra en kort enkät med start den 7 november. Enkäten riktar sig till alla som använder våra verktyg och den kommer att finnas tillgänglig på skanova.se under två veckors tid när du loggar in.
De som svarar på enkäten och väljer att inte vara anonyma kommer vi att belöna med en biobiljett. Tipsa dina kollegor så kan ni kanske gå på bio tillsammans! Håll utkik efter enkäten den 7 november.