Tillbaka till nyhetslista
17 Nov 2011

Förtydligande av leverans till anslutningspunkt för Skanova Fiber 2009

Förtydligande av leverans till anslutningspunkt för Skanova Fiber 2009

Ibland kan det råda lite oklarheter kring var en anslutningspunkt för Skanova Fiber 2009 finns. Vi levererar ju fiberförbindelsen till en anslutningspunkt på en fastighet. En fastighet kan bestå av flera byggnader inklusive mark, vilket betyder att en större fastighet faktiskt kan ha flera adresser.

I våra produktdokument har vi alltid haft en förklaring på vad vi menar med leverans av anslutningspunkt till en adress/fastighet. Vi förtydligar nu våra beställningsbekräftelser. Vi förtydligar nu våra beställningsbekräftelser så att det tydligt framgår även där.

Placering beskrivs i gångvägsbeskrivningen

Om du vill veta mer exakt var anslutningspunkten finns, kan du se det i gångvägsbeskrivningen. Gångsvägsbeskrivningen är framtagen för att dina tekniker ska hitta till anslutningspunkten på en viss fastighet.

I nuläget skickar vi anslutningspunktens placering (gångvägsbeskrivning) till dig vid beställning:
• inom 5 dagar om vi redan har fiber till fastigheten.
• senast 3 veckor innan leverans om det inte redan finns fiber.

Våra produktdokument hittar du på skanova.se under Avtal och Dokument.