Tillbaka till nyhetslista
22 Nov 2011

Förenklad tillträdeshantering till våra stationer

Förenklad tillträdeshantering till våra stationer

I dagsläget söker du som operatör tillträde för dina egna entreprenörer via fax/mail som vi handlägger manuellt. Detta leder till en icke önskvärd felfrekvens och ibland långa handläggningstider.

TeliaSonera har nu utvecklat ett nytt system (SecureAll) där du gör beställningarna i ett webbgränssnitt som gör att möjligheterna till omsökning, se status på din beställning o s v förenklas. Även överenskommelserna digitaliseras så att det blir enklare och smidigare att göra förändringar.

Inför aktiveringen kommer vi att skicka ut mail till dig om att du måste skapa ett lösenord i systemet.
Införandet av SecureALL sker successivt och kommer att pågå under hela 2012. När det blir aktuellt kommer Dalkia att kontakta respektive operatörs kontaktperson för tillträdesfrågor via brev och telefon för en introduktion/kurs.

Läs fler detaljer i nyhetsbrevet här nedan.