Tillbaka till nyhetslista
8 Dec 2011

Enligt senaste mätningen är våra kunder mer nöjda. Vi har fortsatt höga ambitioner.

Enligt senaste mätningen är våra kunder mer nöjda. Vi har fortsatt höga ambitioner.

I Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning säger Skanovas kunder att de är mer nöjda och det gäller alla områden.

Våra kunder har blivit intervjuade av Svenskt Kvalitetsindex via telefon varje höst sedan 2008. Deras mätningar koordineras i mer än 20 länder. I Sverige genomförs kundnöjdhetsstudier inom ett 40-tal branscher.

Långsiktigt arbete börjar ge resultat

Störst förbättring för Skanovas del har skett inom området servicekvalitet.
- Att förbättra nöjdkundindex är ett långsiktigt arbete och vi har arbetat målmedvetet sedan starten av det nya bolaget 2008. Nu börjar kunderna se resultatet av våra ansträngningar, säger Lena Forsgren som ansvarar för mätningen på Skanova.

Vi har fortsatt höga ambitioner

Mätningen genomfördes direkt efter en sommar med mycket åska som orsakade många störningar i vårt nät. Trots detta får vi bättre betyg på felavhjälpning.
- Det här är början på en resa och vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills. Vi har fortsatt höga ambitioner för kundnöjdhet, säger vd Ove Alm.