Tillbaka till nyhetslista
23 Feb 2011

En milstolpe i Skanovas historia

En milstolpe i Skanovas historia

En ny typ av stolpar som är tillverkade av glasfiber med en mantel av plast har nyligen installerats i Saltsjöbaden.

milstolpeDen här typen av stolpe är ett miljövänligt alternativ till våra trästolpar som är impregnerade med kreosot. Glasfiberstolparna är dubbelt så dyra jämfört med våra trästolpar men de är å andra sidan inte lika underhållskrävande. Stolparna kommer i första hand vara lämpliga att installera på miljökänsliga platser, som till exempel intill dagis, lekplatser, känslig mark eller djurliv
Det är inga restriktioner för lagring av glasfiberstolpar, till skillnad från kreosotstolpar, dessa kan till exempel ligga i förråd hos entreprenören eller annan uppläggningsplats som är tillgänglig vid arbetsplatsen.

Vad anser du Willy Theis som ansvarar för tekniken i fiberprojektet i Saltsjöbaden, är den största vinsten med glasfiberstolparna?
- Den största vinsten är att vi slipper använda den giftiga kreosoten och dessutom kommer underhållskostnaderna bli mycket lägre då livslängden på glasfiber stolpar är väsentligt längre i jämförelse med trästolpar.