Tillbaka till nyhetslista
31 May 2011

Besked om prisreglering från Post- och telestyrelsen

Besked om prisreglering från Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har kommit med besked om prisregleringen.

Nu ska vi analysera effekterna av beskedet och hur den nya prisregleringen av fiber ska implementeras. Före semestern (juli) räknar vi med att återkomma med mer information om vår fiberportfölj.

Vårt mål är att ha en attraktiv och stabil produktportfölj som bidrar till att våra operatörskunder kan göra långsiktiga affärer.