Tillbaka till nyhetslista
29 Nov 2011

Berit har orsakat förlängda felavhjälpningstider i västra Sverige

Berit har orsakat förlängda felavhjälpningstider i västra Sverige

Vi har nu förlängda felavhjälpningstider i de mest drabbade områdena strax söder om Strömstad ner till den norra delen av Skåne till följd av stormen Berit.

Nu börjar vi se resultatet av stormen och trots att vi har stora områden längs främst västkusten med mycket skador så är de inte så omfattande som vi först befarade. För att ta hand om det kraftigt ökade antalet felanmälningar som vi har tagit emot så har vi totalt förstärkt våra resurser med 25 personer, vi jobbar övertid och gör interna förflyttningar för att sätta in resurserna där de behövs mest.

Så här kan du rapportera in skador

Skanovas samhällsingång tar emot anmälningar på Skanovas nät. Just nu är det många som ringer in på 020-50 50 00. Vill du anmäla en skada kan du även e-posta till: Samhallsingang@skanova.se, genom formulär här på vår webbsida eller via vår app "Skanova Skadeanmälan".

Vår app finns för iPhone och Android-telefoner, ladda ner den gratis på iTunes App Store och Android Market.

Om din telefon inte fungerar gör du en felanmälan hos din teleoperatör. 

Vi uppdaterar artikeln kontinuerligt när vi har ny information om störningarna i vårt nät.  

Artikel 28 november om stormen Berit