Tillbaka till nyhetslista
22 Sep 2011

Automatiserad beställning av Skanova Fiber 2009 på gång – ett stort lyft för verktyget NetBusiness Connect i mars

Automatiserad beställning av Skanova Fiber 2009 på gång – ett stort lyft för verktyget NetBusiness Connect i mars

Snart blir det lättare för dig att beställa Skanova Fiber 2009 eftersom du slipper blankettna och istället kan göra det i ett automatiskt flöde. Under vintern tar vi fram automatiserade funktioner för Skanova Fiber 2009.

Detta gäller både direkt via vår hemsida (Hantera) och för större volymer med hjälp av NetBusiness Connect. Med NetBusiness Connect arbetar ni bara i ert eget affärssystem. Kommunikationen mellan era och våra affärssystem sker per automatik.

Du kan göra beställningarna via NetBusiness Connect och skanova.se
I mars planerar vi att lansera automatiserad förfrågan och beställning av Skanova Fiber 2009 i NetBusiness Connect. De automatiserade funktionerna ska redan under hösten/vintern finnas tillgängliga via inloggat läge på skanova.se (Hantera).

Med de nya funktionerna kan du:
- göra en förfrågan på Skanova Fiber 2009 som ger svar på levererbarhet och pris.
- beställa Skanova Fiber 2009 genom att ange att en tidigare gjord förfrågan ska beordras.
- koppla ned Skanova Fiber 2009.

Vi planerar också att göra det möjligt för dig att uppdatera följande information på befintliga förbindelser.
- Kundreferens (Customer Reference)
- Fakturagrupp (Invoice Group)
- Lägga till/ändra/ta bort tilläggsprodukter, exempelvis Skanova Service

 

Läs mer om NetBusiness Connect