Tillbaka till nyhetslista
30 Nov 2010

Vi renodlar produktportföljen på fiber

Vi renodlar produktportföljen på fiber

Skanova Fiber 2009 lanserades i mars 2009 och har blivit en stor försäljningssuccé. Det är därför dags att avveckla våra två övriga fiberprodukter Skanova Accesskapacitet och Skanova Fiber, som Skanova Fiber 2009 redan från början var tänkt att ersätta.

Varför vi avvecklar Skanova Accesskapacitet och Skanova Fiber
• produkterna har haft en vikande försäljningsutveckling sedan Skanova fiber 2009 lanserades
• endast ett fåtal operatörer hyr Skanova Accesskapacitet och Skanova Fiber
• vi vidareutvecklar Skanova Fiber 2009

Vi satsar på vidareutveckling av vår senaste svartfiberprodukt
Lanseringen av Skanova Fiber 2009 var ett resultat av marknadens efterfrågan på en öppen svartfiberprodukt med nätutbyggnad till konkurrenskraftigt pris.
- Produkten erbjuds med fler funktioner och tilläggsprodukter än någon annan fiberprodukt från Skanova har haft säger Roland Eklund ansvarig för produktutvecklingen på Skanova.

Exempel på unika funktioner/ tilläggsprodukter för Skanova Fiber 2009:
– Fast pris inom Fibermarknadsområden, i övrigt mot offert
– Automatiskt förfrågansverktyg i NetBusiness – ger omedelbar prisuppgift om adressen ligger inom ett Fibermarknadsområde
– Förhandsbesked om dämpning + dokumentation utvisande framföringsväg - vilket underlättar planering
– Reflexionsdämpningsmätning med SC/APC-kontakter (viktigt vid analog TV)
– Skild framföring i accessnätet + Operatörsnodanslutning
– Korttidshyra erbjuds vid tillfälliga evenemang

Skillnader mellan fiberprodukterna vad det gäller pris
? prismodellen för Skanova Fiber 2009 följer vårt byggsätt och därmed våra kostnader för anläggande av fiber
– De övriga fiberprodukterna använder enbart ”fågelvägsavstånd” mellan adresserna
? Skanova Fiber är i enstaka fall billigare än Skanova Fiber 2009 – logiskt eftersom priset inte behöver ta höjd för nätutbyggnad
? Skanova Accesskapacitet är i vissa fall billigare än Skanova Fiber 2009 men ändå förhållandevis dyr eftersom man enbart hyr ett våglängdsområde och inte hela svartfiberparet.

Skanova Fiber (förutom prisnivå 3) och Skanova Accesskapacitet avvecklas med start 30 november 2010. De kommer att utgå ur vårt produktsortiment nio månader senare, det betyder att sista beställningsdag är 31 augusti 2011. De hyresavtal som finns idag på produkterna sägs inte upp, utan fortsätter att gälla då det enbart är stopp på nyförsäljningen.