Tillbaka till nyhetslista
22 Nov 2010

Utse årets fiberföretag - en av nyheterna i vårt månadsbrev för november

Utse årets fiberföretag - en av nyheterna i vårt månadsbrev för november

I februari håller vi ett större seminarium kring fiber där vi kommer att utse årets fiberföretag, årets fiberpionjär och årets fiberkommun.

Under hösten har vi hållit rundabordssamtal med olika intressenter på marknaden. Dessa samtal har haft olika inriktningar, som utbildning och sjukvård. I februari håller vi ett generellt fiberseminarium, där vi kommer att utse årets fiberföretag, fiberpionjär och fiberkommun. Nominera de du tycker ska vinna och anmäla dig till seminariet på fibertillfler.se.


Övriga nyheter i vårt månadsbrev är:

  • Nyheter kring Skanova Fiber 2009

  • Stort intresse kring våra fiber till fler-möten!

  • Aktuella avvecklingar i nätet framskjutna en månad

  • Skanova i Stockholm flyttar

  • Ny organisationsstruktur för ett ännu mer kund- och säljfokuserat Skanova

  • Felsök innan du felanmäler

  • Lättare att hitta på vår nya hemsida i december

  • Inget får störa Kalle Anka – begränsat underhållsarbete under julhelgen

  • För att minska antalet avgrävda kablar -  ledningskollen.se