Tillbaka till nyhetslista
9 Dec 2010

TDC storsatsar på fiber från Skanova

TDC storsatsar på fiber från Skanova

Operatören och systemintegratören TDC Sverige har tagit ett strategiskt beslut och idag skrivit avtal om att ha Skanova som sin huvudleverantör av svartfiber. Affären omfattar cirka 230 MSEK under 5 år och gör att TDC går från att vara Skanovas 4:e största till 3:e största fiberkund. Avtalet innebär att TDC får lägre kostnader för administration, bättre kvalitet i nätet och kan erbjuda fler tjänster till sina kunder.

TDC har valt Skanova eftersom de bäst möter TDCs högt ställda krav på kvalité, service, leveransprecision och konkurrenskraftiga priser. Skanova kommer att etablera ett tätt samarbete med TDC i fortsatt utveckling av gemensamma affärer och ser fram mot ett långvarigt och för båda parter fruktbart partnerskap. TDC förväntas med det nya avtalet fördubbla den volym fiber man köper av Skanova. 

Erik Heilborn, vd TDC Sverige, betecknar avtalet som ”en milstolpe i vårt samarbete med Skanova” genom att man nu växlar upp sin affär tillsammans med en fiberleverantör som kan erbjuda ett homogent nät över hela Sverige.
– Det handlar helt enkelt om att vi blir mer konkurrenskraftiga och vinner fler affärer med Skanova som huvudleverantör, säger Erik Heilborn, vd TDC. Vi har valt Skanova då de ger den bästa räckvidden i landet, den högsta driftsäkerheten och den bästa kvaliteten i nätet, vilket är nyckelfaktorer för våra företagskunder, säger Erik Heilborn, vd TDC.

- Förutom att kostnader blir lägre och administration blir enklare så kommer denna lösning också göra att vi kan bygga mer avancerade och bandbreddsintensiva tjänster som exempelvis videokonferens med hög kvalitet, omfattande Unified Communications-lösningar och molntjänster med krav på hög brandbredd och tillgänglighet. 

- Affären med TDC är ett kvitto på att vår satsning på fiber är mycket attraktiv, säger Anna Philipson, VD på Skanova. Vi är representerade i hela Sverige och tar ett unikt helhetsansvar för driften och kvaliteten i vår fiberlösning.  Affären är ett viktigt steg i att nå vårt mål om att 50% av Sveriges hushåll ska ha fiber år 2014. Vi ser nu fram emot att vår fiberförsäljning, som redan är rekordhög, nu kommer att öka ytterligare.

För mer information kontakta Skanovas presstjänst tel. 020-218 300


Om Skanova
Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet på koppar och fiber till teleoperatörer för dagens och framtidens slutkundstjänster. Skanova verkar i enlighet med likabehandling och öppet nät vilket innebär att vi erbjuder alla kunder de tjänster de efterfrågar till likvärdiga villkor. Bolaget har 560 anställda och 2009 var omsättningen 7,5 miljarder. Skanova ingår som ett helägt dotterbolag i TeliaSonera-koncernen.

Om TDC
TDC Sverige är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med över 700 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 35,9 miljarder DKK (2009) och 12 000 medarbetare. TDC grundades i Danmark 1882. Läs gärna mer på tdc.se