Tillbaka till nyhetslista
31 Mar 2010

Skanova mobiliserar för att skydda telenätet

Skanova mobiliserar för att skydda telenätet

Tjällossning och smältvatten ökar nu riskerna för kabelbrott som påverkar telefon- och Internetanslutningar.

Skanova, som äger och driver merparten av koppar- och fibernäten i Sverige, har höjt beredskapen för att minimera skadorna.
- Vi är förberedda och vi har ett beredskapsprogram igång för att minimera antalet skador på koppar och fibernäten på grund av översvämningar. Vi mobiliserar också extra resurser för att reparera eventuella skador, det tar till exempel extra tid att tjältina marken och en fukt- och vattenskadad kabel kan även behöva bytas , säger Niklas Skoglund tf chef för Driftenheten vid Skanova.

Skanovas beredskapsprogram kan sammanfattas i två huvudpunkter.
1. De så kallade kopplingspunkterna som ligger inom riskzonerna för översvämning utifrån SMHI:s prognoser är kartlagda. Resurser har mobiliserats för att snabbt kunna säkra kopplingspunkterna med hjälp av sandsäckar och extra pumpar.

2. Skanova har säkrat kapacitet hos sina entreprenörer som reparerar skador i drabbade riskområden.
För att ytterligare snabba upp felavhjälpningen så erbjuder Skanova ett gratis telefonnummer (Skanovas Samhällsingång tel. 020-50 50 00) dit allmänheten kan ringa för att rapportera skador på till exempel kabelskåp, kablar eller luftledningar.
- Ju snabbare skador rapporteras in, desto snabbare kan vi laga dem, säger Niklas Skoglund.
Vid störningar eller fel på telefoni-, Internet- och TV-tjänster ska allmänheten kontakta sin respektive tele- eller internetoperatör.

För ytterligare information:
Niklas Skoglund, tf ledare för Driftenheten vid Skanova 0702 73 22 22

Om Skanova:
Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet på koppar och fiber för dagens och framtidens slutkundstjänster. Längden på Skanovas nät motsvarar 25 varv runt jorden. Kunderna är teleoperatörer på den svenska marknaden. Bolaget har 560 anställda och ingår som ett helägt dotterbolag i TeliaSonera-koncernen.