Tillbaka till nyhetslista
17 May 2010

Skanova höjer beredskapen i norra Sverige för att skydda telenäten

Skanova höjer beredskapen i norra Sverige för att skydda telenäten

Det finns nu förhöjda vattennivåer på flera ställen i norra Sverige som kan påverka telefon- och Internetanslutningarna.

Skanova, som äger och driver merparten av koppar- och fibernäten i Sverige, har höjt beredskapen för att minimera skadorna som kan uppkomma på våra kablar på grund av tjällossning och smältvatten. Det gäller nu framför allt områdena norr om Dalarna och Hälsingland.
- Vi har ett beredskapsprogram på de berörda orterna för att minimera skadorna. Vi mobiliserar också extra resurser för att reparera de skador som kan uppkomma, säger Kjell Rödin ledare för avdelning Drift vid Skanova.

Beredskapsprogrammet kan sammanfattas i två huvudpunkter:

1. De så kallade kopplingspunkterna som ligger inom riskzonerna för översvämning utifrån SMHI:s prognoser är kartlagda. Resurser har mobiliserats för att snabbt kunna säkra kopplingspunkterna med hjälp av sandsäckar och extra pumpar.

2. Skanova har säkrat kapacitet hos sina entreprenörer som reparerar skador i drabbade riskområden.

För att ytterligare snabba upp felavhjälpningen så erbjuder Skanova ett gratis telefonnummer (Skanovas Samhällsingång tel. 020-50 50 00) dit allmänheten kan ringa för att rapportera skador på till exempel kabelskåp, kablar eller luftledningar.

Vid störningar eller fel på telefoni-, Internet- och TV-tjänster ska allmänheten kontakta sin respektive tele- eller internetoperatör.

- Trots vår mobilisering vet vi av erfarenhet att tjällossningen gör att det tar extra tid att laga ett kabelbrott så här års. Det tar till exempel extra tid att pumpa vatten och kabelfelen sprider sig lätt när kablarna är fuktiga. En fukt- och vattenskadad kabel kan även behöva bytas, vilket tar extra tid, säger Kjell Rödin.

För ytterligare information:
Kjell Rödin, ledare för avdelning Drift vid Skanova
Telefon: 070 592 36 68


Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet på koppar och fiber för dagens och framtidens slutkundstjänster. Längden på Skanovas nät motsvarar 25 varv runt jorden. Kunderna är teleoperatörer på den svenska marknaden. Bolaget har 560 anställda och ingår som ett helägt dotterbolag i TeliaSonera-koncernen.