Tillbaka till nyhetslista
21 Jun 2010

Regleringen försenar lanseringen av vår fiber-till-villa produkt

Regleringen försenar lanseringen av vår fiber-till-villa produkt

Vi arbetar nu intensivt för att ta fram en produkt som går att lansera trots den stora osäkerhet som regleringen innebär.

Tyvärr har tillträdesregleringens detaljutformning tillsammans med oklarheterna i prisregleringen tvingat oss att ändra vår planerade FTTH produkt till villamarknaden. Vi arbetar nu intensivt för att ta fram en produkt som går att lansera trots den stora osäkerhet som regleringen innebär.

Det här innebär att vi inte kommer kunna lansera och säljstarta vår FTTH produkt enligt plan i Q3 2010. Vi räknar med att kunna presentera ett nytt lanseringsdatum efter sommaren.

Läs denna och fler nyheter i vårt månadsbrev för juni här nedan.